Foredrag om roebanerne på Lolland udskydes til foråret