Alle stillinger er besat, bortset fra uddannet kok