Ole Bregenborg synger Björn Afzelius på Det Gamle Pakhus